Prawo Maleka - najprostsze myśli formułowane są w najbardziej skomplikowany sposób.EN:


PL:


Sebastian Zagrodzki
e-mail: sebek@zagrodzki.net