Maksyma Manly'ego - logika jest absolutnie pewną metodą dochodzenia do niepewnych wniosków.EN:


PL:


Sebastian Zagrodzki
e-mail: sebek@zagrodzki.net