Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki.EN:


PL:


Sebastian Zagrodzki
e-mail: sebek@zagrodzki.net